SafeMoon (SFM) Price Prediction 2025-2030: SEC action knocks SFM down  AMBCrypto News